Behandelinformatie

De Praktijk Ondersteuner in de Huisartsenpraktijk

De werkdruk van huisartsen is hoog en zal in de toekomst alleen maar groter worden. Zoals u misschien weet worden steeds meer patiënten vanuit het ziekenhuis terug verwezen naar de huisarts. De huisartsenzorg staat dichtbij de patiënt en is veel goedkoper dan de ziekenhuiszorg.

Sinds enige jaren werken er in de huisartsenpraktijk praktijkondersteuners. De praktijkondersteuner ontlast de huisarts en verricht in overleg met de huisarts een aantal taken waarvoor hij/zij  speciaal  is opgeleid in een aanvullende HBO opleiding.

In deze praktijk is Petra Hoevers als praktijkondersteuner / POH werkzaam.

De meest voorkomende werkzaamheden van de praktijkondersteuner zijn:

  • Spreekuur voor diabetes patiënten
  • Spreekuur voor astma / COPD patiënten
  • Spreekuur voor hart- en vaatziekten patiënten

Andere taken

  • Stoppen met roken
  • Huisbezoek bij ouderen en langdurig zieken op verzoek van de huisarts
  • Incontinentie
  • Preventieve check up

Wat is ketenzorg

Uw huisarts is aangesloten bij Elzha.

Bij ELZHA werken de huisarts en andere deskundigen als team samen om u beter te kunnen ondersteunen bij uw chronische ziekte. Dat noemen we ketenzorg.

Onder chronische ziekte wordt verstaan: diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, astma en COPD

Wat kost het?

Ketenzorg wordt door de basisverzekering gedekt. Sommige kosten, zoals die van bloedonderzoek en medicijnen,  betaalt u vanuit uw verplichte eigen risico.

Welk bedrag u uiteindelijk zelf betaalt, heeft ook te maken met uw verzekering en uw persoonlijke situatie. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw zorg, neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.  Deze kan u precies uitleggen welke zorg voor u wordt vergoed.

Waarom zie ik de naam ELZHA op mijn verzekeringsnota?

Uw huisarts is lid van ELZHA. Dat betekent dat u voor uw chronische aandoening ook ketenzorg ontvangt via ELZHA. Het bedrag dat u op uw nota ziet, betaalt de zorgverzekeraar aan ELZHA. Vervolgens betaalt ELZHA de zorgkosten uit aan uw zorgverlener. Daarom staat ELZHA genoemd in het declaratie-overzicht dat u van uw zorgverzekeraar krijgt.