Assistenten en praktijkondersteuner

De assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur van de huisarts en de praktijkondersteuner. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 


U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.30 - 15.00 uur. 

 

De praktijkondersteuner

In onze praktijk is Petra Hoevers werkzaam als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Somatiek. De POH somatiek is een speciaal daarvoor opgeleide HBO er, die onder supervisie van de huisarts, bepaalde taken van de huisarts kan overnemen zoals de begeleiding van chronische aandoeningen, bijvoorbeeld:

 • hart- en vaatziekten
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • longaandoeningen (astma en copd)
 • ouderenzorg
 • stoppen met roken

Zij is werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag 8.00 - 16.30 uur.
U kunt telefonisch, via de assistente, een afspraak maken voor haar spreekuur.